Platforma za razvoj javnog sektora

Razvojno upravljanje institucija javnog sektora


Platforma za razvoj javnog sektora

Platforma za razvoj javnog sektora omogućava učinkovito razvojno upravljanje institucija javnog sektora poput ministarstava, državnih i regionalnih razvojnih agencija, jedinica regionalne i lokalne uprave, razvojno-istraživačkih i obrazovnih institucija, instituta i slično. Podrška platforme omogućava tijelima javnog sektora učinkovito strateško usmjerenje i razvojno orijentirano korištenje javnih sredstava s naglaskom na razvojna sredstva EU.

Platforma omogućava korisnicima korištenje „triple-helix“ koncepta u kreiranju sinergija za postizanje održivog okruženja za razvoj gospodarstva temeljnog na uslugama i proizvodima visoke tehnološke razine i dodane vrijednosti uz primjenu mjera zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te socijalnu osjetljivost. Navedeno je ostvarivo pružanjem slijedećih potpornih usluga:

 • Podrška izradi strateških smjernica i dokumenata, operativnih programa i akcijskih planova
 • Podrška izradi programa za dodjelu bespovratnih sredstava te provjera elemenata državnih potpora
 • Procjena programa i projekata (ex-ante, interim i ex-post)
 • Izrada studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za javne i JPP projekte velike i male vrijednosti
 • Priprema projekata i prijava za dodjelu bespovratnih sredstava
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje tehnološkom infrastrukturom, poput tehnoloških parkova, inkubatora, centara kompetencije i slično
 • Provedba edukacijskih paketa o pripremi i provedbi strategija, programa i projekata
Kontakt info
 • Inovacije i razvoj d.o.o.
 • Savska cesta 1A, HR-10000 Zagreb
 • T +385 1 777 0825
 • M +385 98 179 1952
 • F +385 1 383 1204
 • OIB: 16395694522
 • ŽR: HR7924840081106804623
 • info@inoviraj.com