IPA — Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata

IPA — Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata
Individualno savjetovanje u pripremi studija izvodljivosti za 4 regionalna razvojna projekta od nacionalnog interesa u pripremi zalihe projekata za Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020

U sklopu tehničke pomoći za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU u sklopu ugovora „IPA — Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajuće zalihe projekata“ naši stručnjaci angažirani su na pripremi studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za 4 strateški odabrana infrastrukturna projekta identificirana za financiranje iz OPKK 2014-2020. Uključeni su slijedeći projekti:

    – Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora i vozila, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

    – Centar kompetencija za zdravi lanac prehrane, nositelj: Poljoprivredni fakultet u Osijeku

    – Centar kompetencija za inovativne proizvode od hrane, nositelj: Grad Koprivnica i Podravka d.d.

    – Centar za tehnički razvoj u Slavonskom Brodu, nositelj: Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.

Kontaktirajte nas