Izrada studije izvodljivosti za Projekt prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić u Rijeci

Izrada studije izvodljivosti za Projekt prenamjene i revitalizacije ex bloka Rikard Benčić u Rijeci

U sklopu pripreme ovog projekta od nacionalnog interesa s ciljem povlačenja EU sredstava iz OPKK 2014-2020 te podrške kandidaturi za europsku prijestolnicu kulture 2020 za Grad Rijeku pripremamo opsežnu studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi za obnovu nekoliko objekata u sklopu bivše industrijske zone „Rikard Benčić“ u centru Rijeke koji obuhvaća slijedeće sadržaje:

    – Gradsku knjižnicu Rijeka

    – Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka

    – Gradski muzej Rijeka

    – Dječju kuću

    – Uređenje javnih površina u sklopu kompleksa

 

Više o projektu:

Gradska knjižnica Rijeka

Kontaktirajte nas