Izrada studijske dokumentacije za projekt “Centar kompetencija za pametne gradove”

Izrada studijske dokumentacije za projekt “Centar kompetencija za pametne gradove”

Naručitelj: Grad Rijeka / Smart Ri

Cilj projekta je uspostaviti novu istraživačko-razvojnu platformu za tehnologije pametnih gradova i potaknuti poduzetnike na ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije kroz provedbu zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata koji će rezultirati novim proizvodima i uslugama s visokim komercijalnim potencijalom. sa 17 poduzetnika i 3 istraživačke organizacije.

Naše usluge ukratko:

  • Priprema istraživačkih i razvojnih programa, aktivnosti i proračuna
  • Analiza kadrovskih R&D kapaciteta
  • Poslovni investicijski plan
  • Izrada plana za širenje i upravljanje intelektualnim vlasništvom
  • Analiza troškova i koristi

Kontaktirajte nas