Modernizacija željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica: Karlovac – Oštarije (CBA)

Modernizacija željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, dionica: Karlovac – Oštarije (CBA)

Željeznička pruga M202 Zagreb Gk – Rijeka smještena je na koridoru Osnovne mreže TEN-T Mediteranskom koridoru. Modernizacijom pruge M202 Zagreb GK – Rijeka (dionice Karlovac – Oštarije) i izgradnjom dionica dvokolosiječne pruge, stvorili bi se uvjeti za suvremeni regionalni i prigradski željeznički putnički promet, ali i teretni promet, naročito međunarodni, što bi značajno povećalo obujam rada i iskorištenost kapaciteta luke Rijeka. Realizacija projekta omogućila bi se bolje prometno povezivanje lučkog prometa s paneuropskim koridorima, cestovnim i željezničkim.

Naš tim izradio je Analizu troškova i koristi u sklopu pripreme projektne dokumentacije.

Kontaktirajte nas