Priprema studijske dokumentacije za projekt „Centar kompetencija za pametne gradove“

Priprema studijske dokumentacije za projekt „Centar kompetencija za pametne gradove“
Klijent: Grad Rijeka / Smart Ri

Cilj projekta je uspostaviti novu istraživačko-razvojnu platformu za tehnologije pametnih gradova te potaknuti ulaganja poduzetnika u istraživanje, razvoj i inovacije kroz provedbu kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata koji će rezultirati novim proizvodima i uslugama s visokim komercijalnim potencijalom uz suradnju 17 poduzetnika i 3 organizacije za istraživanje i širenje znanja.

Naše usluge ukratko:

  • Priprema programa, aktivnosti i proračuna istraživanja i razvoja,
  • Analiza kadrovskih R&D kapaciteta,
  • Poslovni plan ulaganja,
  • Izrada plana diseminacije i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
  • Analiza troškova i koristi.

Kontaktirajte nas