Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech

Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech
Klijent: PTFOS

Naš tim stručnjaka je sudjelovao u pripremi i provedbi kolaborativnog razvojno-istraživačkog projekta. Razvoj i optimiranje procesa predobrade poljoprivrednog otpada gljivama bijelog truljenja provodilo se u dva različita bioreaktorska sustava u laboratoriju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS), dok se razvoj procesa anaerobne kodigestije biološki obrađenog poljoprivrednog otpada i stajske gnojovke provodio u pilot-postrojenju smještenom na lokaciji bioplinskog potrojenja tvrke Bovis d.o.o., Ivankovo. Vrijednost projekta je preko 6 milijuna kuna.

Više o projektu:

http://www.ptfos.unios.hr/probiotech/uploads/Brochure_spreads.pdf

Naše usluge ukratko:

  • Izrada studije izvodljivosti i aplikacija za EU sredstva,
  • Upravljanje provedbom projekta,
  • Sudjelovanje u razvojnim i diseminacijskim aktivnostima projekta,
  • Objava znanstvene publikacije.

 

Kontaktirajte nas