Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech

Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina – ProBioTech

Naručitelj: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (PTFOS)

Naš tim stručnjaka sudjelovao je u pripremi i provedbi zajedničkog istraživačko-razvojnog projekta. Razvoj i optimizacija procesa predobrade poljoprivrednog otpada gljivama bijele truleži provedena je u dva različita bioreaktorska sustava u laboratoriju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTFOS), dok je razvoj procesa anaerobne kodigestije biološki tretiranih poljoprivrednih proizvoda. potrošnja otpada i stajskog gnoja tvrtke Bovis doo, Ivankovo. Vrijednost projekta je preko 6 milijuna kuna.

Naše usluge ukratko:

  • Izrada studije izvodljivosti i prijava za EU fondove
  • Upravljanje provedbom projekta
  • Sudjelovanje u aktivnostima razvoja i širenja projekta
  • Objava znanstvene publikacije

Više o projektu:

http://www.ptfos.unios.hr/probiotech/uploads/Brochure_spreads.pdf

Kontaktirajte nas