Studija izvodljivosti za Projekt obnove sustava toplinarstva Rijeka

Studija izvodljivosti za Projekt obnove sustava toplinarstva Rijeka
Klijent: Energo d.o.o.

Lokacija: Rijeka, Hrvatska

Trajanje: 10/2018-12/2020

Opći cilj projekta “Obnova sustava toplinarstva Rijeke” je poboljšanje sustava daljinskog grijanja poboljšanjem energetske učinkovitosti distribucijske mreže kako bi se unaprijedila zaštita okoliša kroz smanjenje emisija CO2, a temeljem smanjenja gubitaka u toplinskoj mreži. Nakon analize cjelovitog DH sustava i tehničkih rješenja za sanaciju, identificirano je 7 pojedinačnih DH sustava za obnovu kako bi se udovoljilo uvjetima utvrđenim Direktivom 2012/27 / EU EED i postigao najbolji mogući pozitivan utjecaj na okoliš.

Naš tim je pomogao Energu u pripremi Projekta te vođenju pregovora s JASPERS tehničkom pomoći.

Naše usluge ukratko:

  • Analiza tržišta daljinskog grijanja i regulatornog okvira

  • Usporedna analiza ostalih operatora u regiji

  • Analiza opcija za definirana strateška i tehnološka rješenja Projekta

  • Opravdanost opsega ulaganja

  • Analiza ekoloških aspekata projekta i njegove otpornosti na klimatske promjene

  • Analiza troškova i koristi

Kontaktirajte nas