Transfer tehnologije u sklopu projekta “BioProspecting Jadranskog mora”

Transfer tehnologije u sklopu projekta “BioProspecting Jadranskog mora”
Klijent: Institut Ruđer Bošković

Projekt omogućava vrhunska istraživanja u području biotehnologije mora, a uključuje primjenu bioloških znanja i najsuvremenijih tehnika u istraživanju morskog okoliša i njegovih bioloških komponenti, bilo kao izvora ciljanih biotehnoloških proizvoda i njihove primjene: novi enzimi (bio-katalizatori), proteini i peptidi, sekundarni metaboliti, polisaharidi (bakterije, morske alge), masne kiseline i lipidi (alge).

Naše usluge ukratko:

  • Mapiranje poduzetničkog sektora
  • Uspostava kontakata s gospodarstvom
  • Priprema pravnih podloga za transfer tehnologije
  • Uspostava info-točke za komercijalizaciju invencija i inovacija u projektu

Kontaktirajte nas