Inovacije i razvoj d.o.o.

Djelujemo kao inovacijski hub koji ulaže u kolaborativni razvoj inovativnih proizvoda, procesa i tehnologija u sektoru energije, prometa, IKT-a, zaštite okoliša i održivog razvoja.

Stečena znanja transferiramo u gospodarstvo i javni sektor te pružamo potporne usluge ključnim organizacijama na globalnoj razini u razvoju strateškog okvira, implementacijskih procesa i projekata s ciljem ostvarenja održivog i uravnoteženog razvoja.

Pomažemo u pokretanju i rastu start-up tvrtki i jačanju inovacijskih kapaciteta postojećih te promičemo kulturu kreativnosti, inovativnosti, društveno odgovornog djelovanja i dijeljenja znanja.

U ključnim sektorima pružamo sljedeće savjetodavne usluge:

  • Izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i priprema EU projekata,
  • Upravljanje provedbom EU projekata,
  • Podrška u transferu tehnologije,
  • Umrežavanje i internacionalizacija,
  • Podrška u izradi strategija, programa i planova,
  • Mentoriranje i edukacija poduzetnika i javnog sektora