Inovacijski hub za razvoj i transfer znanja i tehnologija

KONTAKT

Ulažemo u vlastito istraživanje i razvoj i pružamo podršku u razvoju strateškog okvira, implementacijskih procesa i inovativnih ideja

O inoviraj.com

Pripremamo i provodimo EU projekte s fokusom na četiri sektora: Istraživanje, razvoj i inovacije, Energija i promet, Regionalna razvojna infrastruktura, IKT i vještine. Djelujemo kao inovacijski hub koji ulaže u...

Pročitaj više

Istraživanje, razvoj i inovacije

Ulaganjem u istraživanje i razvoj te pružanjem savjetničkih usluga u razvoju novih proizvoda i usluga doprinosimo održivom razvoju

REFERENCE

Energija i promet

Identifikacijom i promocijom optimalnih rješenja doprinosimo učinkovitosti energetskih i prometnih tokova bez emisija

REFERENCE

Regionalna razvojna infrastruktura

Definiramo okvire i omogućavamo lakšu realizaciju kapitalnih projekata te doprinosimo uravnoteženom razvoju regija

REFERENCE

IKT i vještine

Transferiramo vlastita znanja u cilju jačanja ljudskih potencijala i osiguravanja jednakih mogućnosti

REFERENCE

Kontakt