GreenMaritime SUMMIT: HUB, NETWORK, POLICY RECOMMENATION

GreenMaritime SUMMIT: HUB, NETWORK, POLICY RECOMMENATION

Dana 05.12.2023. održano je događanje GreenMaritime SUMMIT: HUB, NETWORK, POLICY RECOMMENATION u hotelu Bonavia u Rijeci. Na samoj radionici sudjelovalo je 50-ak sudionika gdje su prezentirani uspješni pilot projekti realizirani u sklopu ZEVInnovation projekta te projekti i inicijative Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Također, sudionici su aktivno sudjelovali u kvizu putem kojeg su utvrdili ključni čimbenici koji doprinose inovativnosti, znanju, umrežavanju i promociji plovila sa nultim emisijama.

Na koncu, održana je i panel rasprava na temu preporuka politike za smanjenje emisija stakleničkih plinova u pomorskom prometu, gdje je uz jačanje regulatornog okvira i investicija u plovila sa nultim emisijama, istaknuta potreba za gradnjom inovacijskog ekosustava baziranog na snažnoj povezanosti znanosti i industrije. Također, održan je i studijski posjet brodogradilištu Viktor Lenac. Događanje je održano u sklopu projekta ZEVinnovation, financiranog iz EEA i Norveških grantova.

Kontaktirajte nas