Regionalna razvojna infrastruktura

Definiramo okvire i omogućavamo lakšu realizaciju kapitalnih projekata te doprinosimo uravnoteženom razvoju regija