IPA – Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih projektnih zaliha

IPA – Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih projektnih zaliha

Individualno savjetovanje u izradi studija izvedivosti za 4 regionalna razvojna projekta od nacionalnog interesa u pripremi zaliha projekata za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U sklopu tehničke pomoći za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU po ugovoru „IPA – Priprema budućih programskih dokumenata i pripadajućih projektnih zaliha“ naši stručnjaci angažirani su na izradi studija izvedivosti i analize troškova i koristi za 4 strateški odabrane infrastrukture projekti identificirani za financiranje iz OPKK 2014.-2020.

Uključeni su sljedeći projekti:

– Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora i vozila, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

– Centar kompetencija za zdrav prehrambeni lanac, nositelj: Poljoprivredni fakultet Osijek

– Centar kompetencija za inovativne prehrambene proizvode, nositelj: Grad Koprivnica i Podravka d.d.

– Centar za tehnički razvoj u Slavonskom Brodu, nositelj: Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.

Kontaktirajte nas