IKT i vještine

Transferiramo vlastita znanja u cilju jačanja ljudskih potencijala i osiguravanja jednakih mogućnosti