Inovacije i razvoj d.o.o.

  • Savska cesta 1A, HR-10000 Zagreb
  • H +385 1 777 0825
  • M +385 98 179 1952
  • F +385 1 383 1204
  • OIB: 16395694522
  • IBAN: HR7924840081106804623
  • info@inoviraj.com