Investicijska studija za projekt „Centar kompetencija za naprednu mobilnost“

Investicijska studija za projekt „Centar kompetencija za naprednu mobilnost“
Klijent: DIV Grupa, Samobor

Centar kompetencije za naprednu mobilnost bavi se razvojem i istraživanjem tema vezanih uz učinkovit promet koji štiti okoliš izgradnjom čišćih i tiših vozila i plovila kako bi se minimizirao utjecaj prometa na klimu i okoliš. Projekt uključuje kritičnu masu gospodarstvenika i znanstvenika koji mogu doprinijeti značajnim znanstvenim i tehnološkim pomacima u ciljanom tematskom području CEKOM-a. Ovaj projekt povezuje istraživačke kapacitete ključnih znanstvenih organizacija u Hrvatskoj u sektoru prometa i istraživačke i razvojne kapacitete industrijskih partnera u sektoru prometa i mobilnosti.

Naše usluge ukratko:

  • Priprema programa, aktivnosti i proračuna istraživanja i razvoja,
  • Analiza kadrovskih R&D kapaciteta,
  • Poslovni plan ulaganja,
  • Izrada plana diseminacije i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
  • Analiza troškova i koristi.

Kontaktirajte nas