Preporuke nacionalne politike za inovacije – Hrvatska

Preporuke nacionalne politike za inovacije – Hrvatska

U sklopu projekta FINNO – Mehanizam za poticanje inovacija u jugoistočnoj Europi pružili smo tehničku pomoć u provedbi radnih paketa projekta, uključujući provedbu sljedećih aktivnosti:

  • Scoreboard za ocjenu tehnoloških inovacija – TIAS Hrvatska
  • Ocjena razine inovativnosti u Hrvatskoj
  • Analiza trenutne politike inovacija u Hrvatskoj u odnosu na stopu TIAS
  • Nedostatak politike i preporuka politike

Kontaktirajte nas