Studija izvodljivosti za projekt „Obnova sustava toplinarstva Rijeke“

Studija izvodljivosti za projekt „Obnova sustava toplinarstva Rijeke“

Naručitelj: Energo d.o.o.

Lokacija: Rijeka, Hrvatska

Trajanje: 10/2018 – 12/2020

Opći cilj projekta „Obnova sustava toplinarstva Rijeke“ je poboljšanje sustava daljinskog grijanja poboljšanjem energetske učinkovitosti distribucijske mreže u cilju poboljšanja zaštite okoliša smanjenjem emisije CO2, temeljenom na smanjenju gubitaka u toplinskoj mreži.

Naš tim je pomogao Energu d.o.o. u pripremi Projekta i u vođenju pregovora s tehničkom pomoći JASPERS-a.

Naše usluge ukratko:

  • Analiza tržišta daljinskog grijanja i regulatorni okvir
  • Komparativna analiza ostalih operatera u regiji
  • Analiza opcija za definirana strateška i tehnološka rješenja Projekta
  • Opravdanost obujma ulaganja
  • Analiza ekoloških aspekata projekta i njegove otpornosti na klimatske promjene
  • Analiza troškova i koristi

Kontaktirajte nas